Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2019

Załączniki:
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2019 roku[w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2009 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządzowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Borowie]48 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2019 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie]39 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, środków trwałych i materiałów w Urzędzie Gminy, jednostkach oświatowyc, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku]45 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2019 r.[w sprawie ustalenia cennika za usługi świadczone w obiektach sportowych przy ul. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu]108 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2019 r.[w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Borowie]48 kB
Pobierz plik (095.pdf)Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2019 r.[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 79/1, 79/2 położonych we wsi Kamionka]66 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2019 r.[w sprawie nabycia prawa własności działek nr 320/3 i 70/3 położonych we wsi Słup Pierwszy]59 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2019 roku[w sprawie przekazania stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego]48 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2019 r.[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]444 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 05 grudnia 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Borowie]42 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 listopada 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]672 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2019 r.[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 329/12 we wsi Borowie]122 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2019 r.[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 195/2 we wsi Borowie]120 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2019 r.[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 310/1 we wsi Borowie]122 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2019 r.[w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych na zadaniu pod nazwą ]47 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2019 r.[w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]45 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2019 r.[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]329 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2019 r.[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2020 rok]4521 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2019r.[w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2020-2034]1455 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 października 2019 roku[w sprawie dokonania okresowej oceny pracowników]30 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2019 roku[w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Borowie oraz jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment)]121 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 października 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.]637 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 października 2019 roku[w sprawie przekazania stanowiska pracy Informatyk.]44 kB
Pobierz plik (077.pdf)Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 października 2019 roku[w sprawie przekazania spraw w zakresie obsługi rady gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.]53 kB
Pobierz plik (076.pdf)Zarządzenie 76/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 października 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]435 kB
Pobierz plik (075.pdf)Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 października 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu,]41 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2019 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu.]34 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2019 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu.]34 kB
Pobierz plik (073.pdf)Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 października 2019 roku[w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.]44 kB
Pobierz plik (072.pdf)Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 października 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]514 kB
Pobierz plik (071.pdf)Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 października 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn; Przebudowa drogi gminnej nr 130 111W w miejscowości Dudka.]42 kB
Pobierz plik (070.pdf)Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 października 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.]542 kB
Pobierz plik (069.pdf)Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 09 października 2019 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034]1112 kB
Pobierz plik (068.pdf)Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 09 października 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]494 kB
Pobierz plik (067.pdf)Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 03 października 2019 roku[w sprawie wprowadzenia podwyżek płac w oświatowych jednostkach organizacyjnych podledłych Gminie Borowie.]42 kB
Pobierz plik (066.pdf)Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 02 październia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Borowie]95 kB
Pobierz plik (065.pdf)Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]567 kB
Pobierz plik (064.pdf)Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 września 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka]37 kB
Pobierz plik (063.pdf)Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 września 2019r.[w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr: 1076/2 we wsi Iwowe, 462 we wsi Chromin, 442/4 we wsi Jaźwiny, 231 we wsi Łętów.]164 kB
Pobierz plik (062.pdf)Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 września 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]505 kB
Pobierz plik (061.pdf)Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 września 2019 roku[w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]46 kB
Pobierz plik (060.pdf)Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 września 2019 roku [w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 93/2018 Wójta Gminy Borowie w sprawie powierzenia obowiązków do pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]34 kB
Pobierz plik (059.pdf)Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Filipówka 12A, gmina Borowie]53 kB
Pobierz plik (058.pdf)Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2019 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2019 roku]5966 kB
Pobierz plik (057.pdf)Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]491 kB
Pobierz plik (056.pdf)Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 sierpnia 2019 roku[w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy]32 kB
Pobierz plik (055.pdf)Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 sierpnia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]261 kB
Pobierz plik (054.pdf)Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 sierpnia 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu]40 kB
Pobierz plik (053.pdf)Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 lipca 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Chrominie.]44 kB
Pobierz plik (052.pdf)Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 lipca 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]344 kB
Pobierz plik (051.pdf)Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 lipca 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach nr 76, gmina Borowie]49 kB
Pobierz plik (050.pdf)Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 lipca 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku magazynowego położonego w Borowiu, gmina Borowie]55 kB
Pobierz plik (049.pdf)Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 lipca 2019 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 00001-65160-UM0700007/18 o dofinansowaniu Projektu ]370 kB
Pobierz plik (048.pdf)Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lipca 2019 roku[w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki 375/4 we wsi Iwowe wraz z prawem własności położonego na niej budynku po byłym punkcie skupu mleka.]58 kB
Pobierz plik (047.pdf)Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 lipca 2019 roku.[Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]41 kB
Pobierz plik (046.pdf)Zarządzenie nr 46/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 02 lipca 2019 roku [w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Borowiu.]34 kB
Pobierz plik (045.pdf)Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 czerwca 2019 roku[W sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]592 kB
Pobierz plik (044.pdf)Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 czerwca 2019 roku[W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034]1138 kB
Pobierz plik (043.pdf)Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 czerwca 2019 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]321 kB
Pobierz plik (042.pdf)Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 czerwca 2019 roku[w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku wystąpienia w dniu 20.05.2019r. intensywnych opadów atmosferycznych.]47 kB
Pobierz plik (041.pdf)Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 czerwca 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny gmina Borowie."]43 kB
Pobierz plik (040.pdf)Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 czerwca 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach nr 76, gmina Borowie]49 kB
Pobierz plik (039.pdf)Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 maja 2019 roku[w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Borowie Raportu o stanie Gminy za rok 2018.]1371 kB
Pobierz plik (038.pdf)Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 maja 2019 roku.[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości we wsi Brzuskowola.]46 kB
Pobierz plik (037.pdf)Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 maja 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku magazynowego położonego w Borowiu, gmina Borowie.]54 kB
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 maja 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Borowie]165 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 maja 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]600 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 maja 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny, gm. Borowie."]39 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 maja 2019 roku[w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019 rok.]85 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 maja 2019 roku[w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest]40 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 maja 2019 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości we wsi Brzuskowola. ]44 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 maja 2019 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2018 rok]1571 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 maja 2019 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu]1387 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]270 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 kwietnia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]352 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku[w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. ]37 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 kwietnia 2019 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieoznaczony działek nr 72/1, 72/2, 72/3 położonych w Brzuskowoli.]120 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 kwietnia 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. "Remont Bramy - dzwonnicy dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu."]43 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 kwietnia 2019 roku[w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Borowie]69 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]571 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 marca 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na wykonanie rozgraniczenia we wsi Jaźwiny.]45 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 marca 2019 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2018 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy.]4607 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 marca 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]313 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 marca 2019 roku[w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie działek nr 78/3, 80/3, 84/12, 84/8, 101/4, 87/2, 103/7 położonych w Brzuskowoli.]43 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 marca 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu.]42 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 marca 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Karola Chmielaka.]54 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 marca 2019 roku[w sprawie przekazania spraw z zakresu inwestycji.]75 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]404 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Jargiło]52 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 lutego 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zdanie pn: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]41 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 lutego 2019 roku[w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Borowie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości.]46 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]39 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]136 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2019 roku[w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 oraz lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe a także ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu.]58 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu]31 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 stycznia 2019 roku[w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Borowie]48 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 stycznia 2019 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr RPMA.04.02.00-14-5425/16-00 o dofinansowanie Projektu ]444 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Borowie.]81 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Borowie]130 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]179 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2019 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]33 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.