Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2018

Załączniki:
Pobierz plik (104.pdf)Zarządzenie Nr 104/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Borowie na lata 2019-2021]346 kB
Pobierz plik (103.pdf)Zarządzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach Komisji przeprowadzającej postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego]35 kB
Pobierz plik (102.pdf)Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Borowiu]45 kB
Pobierz plik (101.pdf)Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie zmian do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie]226 kB
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034]1097 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 roku]233 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 grudnia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 roku]233 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania i materiałów w Urzędzie Gminy, jednostkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2018 roku.]41 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 grudnia 2018 roku[w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Borowiu.]621 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 grudnia 2018 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 00738-6935-UM0711323/17 o przyznaniu pomocy na realizację projektu "Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej ...]380 kB
Pobierz plik (095.pdf)Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2018 roku[w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie działek nr 312/1, 438/1 położonych w Nowej Brzuzie]42 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]256 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 grudnia 2018 roku [w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu oraz udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.]73 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 grudnia 2018 roku[w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w publicznej infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku wystąpień w dniach od 7.12.2018r. do 9.12.2018r. intensywnych opadów atmosferycznych.]47 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 grudnia 2018 roku[w sprawie przydziału godzin dla nauczyciela wspomagającego.]43 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]592 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 listopada 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenia PSZOK na terenie Gminy Borowie ]43 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 listopada 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]277 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 listopada 2018 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]43 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2018 roku[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2019 rok]5402 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2018 roku[w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2019-2034]1900 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 listopada 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie usługi pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych, wyposażenie i prowadzenie PSZOK na terenie Gminy Borowie]41 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 października 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]423 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie.]42 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2018 roku [w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn,: Dostawa i Montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn.: Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie Etap IV w miejscowościach: Głosków i Słup Pierwszy]45 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach zadania pn.: Tworzenie ścieżek edukacyjnych w Gminie Borowie Etap IV w miejscowościach: Głosków i Słup Pierwszy]42 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]170 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 października 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie]38 kB
Pobierz plik (077.pdf)Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 października 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. ]542 kB
Pobierz plik (076.pdf)Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 września 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]624 kB
Pobierz plik (075.pdf)Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]344 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku [w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]41 kB
Pobierz plik (073.pdf)Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku[w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie.]38 kB
Pobierz plik (072.pdf)Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 sierpnia 2018 roku [w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie]48 kB
Pobierz plik (071.pdf)Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2018 roku.]6445 kB
Pobierz plik (070.pdf)Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia dowodu z oględzin nieruchomości budynkowej oznaczonej nr 12A w miejscowości Filipówka, gmina Borowie.]43 kB
Pobierz plik (069.pdf)Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 sierpnia 2018 roku[w sprawie powołania osoby do pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.]47 kB
Pobierz plik (068.pdf)Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 sierpnia 2018 roku[w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego podziału działki położonej w Łętowie o nieuregulowanym stanie prawnym]51 kB
Pobierz plik (067.pdf)Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 sierpnia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu]45 kB
Pobierz plik (066.pdf)Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 sierpnia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gmina Borowie]41 kB
Pobierz plik (065.pdf)Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 lipca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]297 kB
Pobierz plik (064.pdf)Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku[w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie]50 kB
Pobierz plik (063.pdf)Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 lipca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania kasy w Urzędzie Gminy Borowie]49 kB
Pobierz plik (062.pdf)Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 lipca 2018 roku [zmieniające Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]38 kB
Pobierz plik (061.pdf)Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 lipca 2018 roku[w sprawie powołania komisji do odbioru robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Przebudowa ulicy Zielnej w m. Borowie"]58 kB
Pobierz plik (060.pdf)Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lipca 2018 roku[w sprawie zmian do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie]1279 kB
Pobierz plik (059.pdf)Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 lipca 2018 roku[w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie]63 kB
Pobierz plik (058.pdf)Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 lipca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na wykonanie ustalenia granic.]34 kB
Pobierz plik (057.pdf)Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 lipca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]129 kB
Pobierz plik (056.pdf)Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2018 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]41 kB
Pobierz plik (055.pdf)Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2018 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]43 kB
Pobierz plik (054.pdf)Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lipca 2018 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej]42 kB
Pobierz plik (053.pdf)Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 lipca 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka, gm. Borowie".]39 kB
Pobierz plik (052.pdf)Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 lipca 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla terenu gminy Borowie dot. nowych regulacji prawnych odnośnie sprzedaży alkoholu. ]200 kB
Pobierz plik (051.pdf)Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2018 roku [w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Borowie]58 kB
Pobierz plik (050.pdf)Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2018 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Borowie na lata 2018-2034]1188 kB
Pobierz plik (049.pdf)Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 czerwca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]564 kB
Pobierz plik (048.pdf)Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 czerwca 2018 roku[w sprawie przekazania spraw z zakresu gospodarki gruntami]53 kB
Pobierz plik (047.pdf)Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2018 roku[w sprawie przekazania spraw z zakresu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska]58 kB
Pobierz plik (046.pdf)Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 czerwca 2018 roku[w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących wyposażenie SP ZOZ w Borowiu]79 kB
Pobierz plik (045.pdf)Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 czerwca 2018 roku[w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie]44 kB
Pobierz plik (044.pdf)Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 czerwca 2018 roku[w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) w Urzędzie Gminy Borowie]49 kB
Pobierz plik (043.pdf)Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 czerwca 2018 roku[w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie]57 kB
Pobierz plik (042.pdf)Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 maja 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]206 kB
Pobierz plik (041.pdf)Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 roku[w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia postępowania ofertowego dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest]36 kB
Pobierz plik (040.pdf)Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2018 roku[w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych]43 kB
Pobierz plik (039.pdf)Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2018 r.[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 00424-6935-UM0710674/17 o przyznaniu pomocy na realizację operacji "Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie"]79 kB
Pobierz plik (038.pdf)Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2018 r.[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 00074-65151-UM0700767/16 o przyznaniu pomocy na realizację operacji ]445 kB
Pobierz plik (037.pdf)Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2018 r.[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr 00019-65151-UM0700768/16 o przyznaniu pomocy na realizację operacji ]443 kB
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Borowe z dnia 17 maja 2018 roku[w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej]116 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie]209 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 maja 2018 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034]1145 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 maja 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]247 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 maja 2018 roku[w sprawie nabycia gruntów na rzecz Gminy Borowie]44 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 maja 2018 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2017 rok. ]879 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2018 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu]722 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku[w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 35/2014 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu]55 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 kwietnia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]192 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 kwietnia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku]56 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 kwietnia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: ]40 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 kwietnia 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie".]38 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 marca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]115 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie działki nr 8/7 położonej w Dudce]38 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Borowie]35 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]344 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.]249 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy]9256 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn:"Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie".]40 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 marca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]75 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 marca 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie]36 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 marca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie"]40 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok. ]329 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2018 roku [w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok]96 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Borowe z dnia 27 lutego 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.]40 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lutego 2018 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]42 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lutego 2018 roku[w sprawie nabycia gruntów pod budowę pompowni.]47 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lutego 2018 roku[w sprawie wprowadzenia podwyżek płac w oświatowych jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Borowie.]40 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 lutego 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie]38 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lutego 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.]39 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]114 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu.]44 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2018 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]42 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 stycznia 2018 roku[w sprawie zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w 2018 roku]34 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 stycznia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]85 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2018 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]32 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.