Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2017

Załączniki:
Pobierz plik (103.pdf)Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2017 roku[w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Borowie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.]488 kB
Pobierz plik (102.pdf)Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2017 roku[w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Borowie]484 kB
Pobierz plik (101.pdf)Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.]334 kB
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku[w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem, w zakresie obszaru wsparcia]53 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]353 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie. Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w miejscowości Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Gózd, Jaźwiny]51 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 grudnia 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]227 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 grudnia 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Borowiu i jednostkach organizacyjnych finansowanych przez Gminę oraz SP ZOZ w Borowiu]118 kB
Pobierz plik (095.pdf)Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 grudnia 2017 roku[w sprawie nabycia gruntów pod drogę.]49 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. ]38 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 listopada 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]256 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 listopada 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do wyboru oferty na wykonanie ustalenia granic]41 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2017 roku[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2018 rok]5284 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2017 roku[w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034]1804 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 listopada 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i przekazania kasy w Urzędzie Gminy Borowie na czas nieobecności kasjera.]49 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 listopada 2017 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Borowiu]46 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 listopada 2017 roku [w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego]468 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 listopada 2017 roku[w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia przeglądu wykonanych robót przy budowie kanalizacji sanitarnej.]67 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 listopada 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadania pn: Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie, przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie, odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.]44 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 listopada 2017 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]42 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 listopada 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.]552 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 października 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]214 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 października 2017 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu.]30 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 października 2017 roku [w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.]38 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 października 2017 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji robót wykonanych na budowie kanalizacji sanitarnej.]58 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania pn.: 1. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie. 2. Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie. 3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.]43 kB
Pobierz plik (077.pdf)Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 października 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]381 kB
Pobierz plik (076.pdf)Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 października 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej w Gminie Borowie]82 kB
Pobierz plik (075.pdf)Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 września 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.]564 kB
Pobierz plik (074.pdf)Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 września 2017 roku[w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017 rok]85 kB
Pobierz plik (073.pdf)Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 września 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie, Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie, Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w m. Borowie."]44 kB
Pobierz plik (072.pdf)Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 września 2017 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem w roku szkolnym 2017/2018]44 kB
Pobierz plik (071.pdf)Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 września 2017 roku[w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku...]46 kB
Pobierz plik (070.pdf)Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 września 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: 1.Przebudowa ul. Zielnej w Borowiu. 2. Przebudowa ulicy Szkolnej w Borowiu. 3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie. ]42 kB
Pobierz plik (069.pdf)Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 września 2017 roku[w sprawie nabycia gruntów w Słupie Pierwszym pod budowę pompowni]39 kB
Pobierz plik (068.pdf)Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.]296 kB
Pobierz plik (067.pdf)Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Szkół w Głoskowie w roku szkolnym 2017/2018]40 kB
Pobierz plik (066.pdf)Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 sierpnia 2017 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Oświatowym w Borowiu w roku szkolnym 2017/2018]42 kB
Pobierz plik (065.pdf)Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 sierpnia 2017 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2017 roku]5864 kB
Pobierz plik (064.pdf)Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 sierpnia 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie ]40 kB
Pobierz plik (063.pdf)Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 sierpnia 2017 roku [w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gózd gm. Borowie"]40 kB
Pobierz plik (062.pdf)Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 sierpnia 2017 roku[w sprawie nabycia gruntów pod budowę pompowni]39 kB
Pobierz plik (061.pdf)Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 sierpnia 2017 roku[w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej ]42 kB
Pobierz plik (060.pdf)Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 sierpnia 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe"]40 kB
Pobierz plik (059.pdf)Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 lipca 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]101 kB
Pobierz plik (058.pdf)Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 lipca 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwewe gm. Borowie.]39 kB
Pobierz plik (057.pdf)Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 lipca 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]194 kB
Pobierz plik (056.pdf)Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 lipca 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie, Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie, Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w m. Borowie]44 kB
Pobierz plik (055.pdf)Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]378 kB
Pobierz plik (054.pdf)Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2017 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030]1088 kB
Pobierz plik (053.pdf)Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2017 roku[w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.]40 kB
Pobierz plik (052.pdf)Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2017 roku[w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych i do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń z ustawy ...]64 kB
Pobierz plik (051.pdf)Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 czerwca 2017 roku[w sprawie udzielenia upoważnień pracownikowi, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny]63 kB
Pobierz plik (050.pdf)Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 czerwca 2017 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach nr 76, gmina Borowie]55 kB
Pobierz plik (049.pdf)Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 czerwca 2017 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej]181 kB
Pobierz plik (048.pdf)Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 czerwca 2017 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Anety Krzewskiej]51 kB
Pobierz plik (047.pdf)Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 czerwca 2017 roku [w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gminnych]43 kB
Pobierz plik (046.pdf)Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 czerwca 2017 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej]149 kB
Pobierz plik (045.pdf)Zarządzenie Nr 45/2017 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Borowie z dnia 5 czerwca 2017[w sprawie utworzenia i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Borowie]103 kB
Pobierz plik (044.pdf)Zarządzenie Nr 44/2017 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Borowie z dnia 5 czerwca 2017[w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Borowie]82 kB
Pobierz plik (043.pdf)Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 maja 2017 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]167 kB
Pobierz plik (042.pdf)Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 maja 2017 roku [w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: 1.Przebudowa ul. Zielnej w miejscowości Borowie. 2. Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Borowie. 3. Odwodnienie ul. Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.]42 kB
Pobierz plik (041.pdf)Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 23 maja 2017 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach nr 76, gmina Borowie]51 kB
Pobierz plik (040.pdf)Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 maja 2017 roku[w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]243 kB
Pobierz plik (039.pdf)Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 maja 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach dwóch zadań pn: 1. Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I 2. Budowa ścieżki ekologic..]49 kB
Pobierz plik (038.pdf)Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 maja 2017 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Oświatowym w Borowiu w roku szkolnym 2017/2018]43 kB
Pobierz plik (037.pdf)Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 maja 2017 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej.]213 kB
Pobierz plik (036.pdf)Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 maja 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]150 kB
Pobierz plik (035.pdf)Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2017 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury-Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu]598 kB
Pobierz plik (034.pdf)Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2017 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2016 rok.]751 kB
Pobierz plik (033.pdf)Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Borowe z dnia 4 maja 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn: Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach dwóch zadań pn: 1. Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I. 2. Budowa ścieżki ekologicznej....]47 kB
Pobierz plik (032.pdf)Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.]178 kB
Pobierz plik (031.pdf)Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 kwietnia 2017 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach Nr 76, gmina Borowie.]52 kB
Pobierz plik (030.pdf)Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2017 roku[w sprawie nabycia gruntów w Borowiu pod budowę chodnika]39 kB
Pobierz plik (029.pdf)Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2017 rok[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie "Modernizacja dróg gminnych u ulic na terenie Gminy Borowie"]40 kB
Pobierz plik (028.pdf)Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2017 roku[w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklep w Iwowem.]33 kB
Pobierz plik (027.pdf)Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]316 kB
Pobierz plik (026.pdf)Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 marca 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie]37 kB
Pobierz plik (025.pdf)Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2017 roku [w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2016 ro, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy...]9540 kB
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2017 roku[w sprawie wprowadzenia dodatku z tytułu przydzielenia dodatkowych obowiązków w szkole w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.]41 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2017 roku[w sprawie określenia wysokości partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej.]52 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 marca 2017 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ]423 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 marca 2017 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2017 roku]252 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 marca 2017 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin budynku położonego w Lalinach nr 76, gmina Borowie]52 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 01 marca 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn;"Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie."]41 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2017 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok]321 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania na wynajem lokalu]29 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2017 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej]152 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 lutego 2017 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn;"Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami w m. Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów."]43 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lutego 2017 roku[w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Łopaciance]39 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 lutego 2017 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowych]441 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 marca 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]39 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lutego 2017 roku[w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczenia przeznaczonego na sklepik (bufet) w hali sportowej.]33 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lutego 2017 roku[w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na sklep w Iwowem]33 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lutego 2017 roku[w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Jaźwinach]38 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 7 lutego 2017 roku[w sprawie nabycia gruntów w Chrominie]40 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 lutego 2017 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów"]41 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 stycznia 2017 rok[w sprawie zbycia działek nr 92/5 i 105/6 położonych w Wilchcie]42 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 stycznia 2017 rok[w sprawie powołania komisji do przeglądu dokumentów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Borowie]44 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 stycznia 2017 roku[w sprawie wszczęcia procedury postępowania przetargowego na wynajem pomieszczeń na sklepik (bufet) w hali sportowej w Borowiu w drodze przetargowej na okres do trzech lat.]29 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 stycznia 2017 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 268/1 położonej w Borowiu.]39 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 stycznia 2017 roku[w sprawie przekazania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i stypendium szkolnego oraz Karty Dużej Rodziny.]74 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2017 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]32 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.