Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenia 2016

Załączniki:
Pobierz plik (115.pdf)Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2016 roku[w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie]11514 kB
Pobierz plik (114.pdf)Zarządzenie Nr 114/16 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2016 roku[w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Urzędzie Gminy Borowie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro]499 kB
Pobierz plik (113.pdf)Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2016 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr RPMA.07.02.00-14-278/09-00 z dnia 12.04.2016r. zmieniającej Aneksem nr RPMA.07.02.00-14-278/09-01 z dnia 02.06.2016r. o dofinansowanie ]445 kB
Pobierz plik (112.pdf)Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2016 roku[w sprawie przekazania samochodu pożarniczego]49 kB
Pobierz plik (110.pdf)Zarządzenie Nr 110/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania i materiałów w Urzędzie Gminy, jednostkach oświatowych, Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2016 roku.]679 kB
Pobierz plik (109.pdf)Zarządzenie Nr 109/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 grudnia 2016 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok]297 kB
Pobierz plik (108.pdf)Zarządzenie Nr 108/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2016 roku[w sprawie udzielenia upoważnienia osobie wyznaczonej do pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]43 kB
Pobierz plik (107.pdf)Zarządzenie Nr 107/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2016 roku [w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu.]56 kB
Pobierz plik (106.pdf)Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2016 roku[w sprawie przekazania stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.]61 kB
Pobierz plik (105.pdf)Zarządzenie Nr 105/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2016 roku[w sprawie wyznaczenia pracownika do pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.]32 kB
Pobierz plik (104.pdf)Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.]37 kB
Pobierz plik (103.pdf)Zarządzenie Nr 103/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie cofnięcia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu do prowadzenia postępowania w sprawach związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym wydawania decyzji administracyjnych]34 kB
Pobierz plik (102.pdf)Zarządzenie Nr 102/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu]28 kB
Pobierz plik (101.pdf)Zarządzenie Nr 101/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku [w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]28 kB
Pobierz plik (100.pdf)Zarządzenie Nr 100/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]29 kB
Pobierz plik (099.pdf)Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu do podpisywania i wydania decyzji administracyjnych, innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i ...]47 kB
Pobierz plik (098.pdf)Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 grudnia 2016 roku[w sprawie cofnięcia upoważnienia wydanego dla Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń wychowawczych, wynikające z Zarządzenia Nr 13/2016 Wójta Gminy Borowie]33 kB
Pobierz plik (097.pdf)Zarządzenie Nr 97/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: ]48 kB
Pobierz plik (096.pdf)Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 listopada 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok]435 kB
Pobierz plik (094.pdf)Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 listopada 2016 roku[w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego w Iwowem]30 kB
Pobierz plik (093.pdf)Zarządzenie Nr 93/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 listopada 2016 roku[w sprawie ogłoszenia lokalu użytkowego w gminie Borowie przeznaczonego do wynajmu na okres do trzech lat.]27 kB
Pobierz plik (092.pdf)Zarządzenie Nr 92/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2016 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu]49 kB
Pobierz plik (091.pdf)Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 listopada 2016 roku[w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu]43 kB
Pobierz plik (090.pdf)Zarządzenie Nr 90/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 listopada 2016 roku[w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Borowiu]56 kB
Pobierz plik (089.pdf)Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 listopada 2016 roku[w sprawie nabycia gruntów na poszerzenie ulicy Szkolnej w Borowiu]44 kB
Pobierz plik (088.pdf)Zarządzenie Nr 88/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2016 roku[w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Borowie na 2017 rok]5106 kB
Pobierz plik (087.pdf)Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2016 roku[w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030]1654 kB
Pobierz plik (086.pdf)Zarządzenie Nr 86/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 3 listopada 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie usługi pn. Odbiór odpadów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażenie i prowadzenie PSZOK, udostępnianie pojemników na odpady zmieszane i worków na odpady zbierane selektywnie od ...]48 kB
Pobierz plik (085.pdf)Zarządzenie Nr 85/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 02 listopada 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.]558 kB
Pobierz plik (084.pdf)Zarządzenie Nr 84/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 października 2016 roku [w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok]509 kB
Pobierz plik (083.pdf)Zarządzenie Nr 83/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 października 2016 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej]177 kB
Pobierz plik (082.pdf)Zarządzenie Nr 82/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu gmina Borowie.]45 kB
Pobierz plik (081.pdf)Zarządzenie Nr 81/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 października 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania pn. 1. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie, 2. Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie.]38 kB
Pobierz plik (080.pdf)Zarządzenie Nr 80/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 07 października 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Borowiu ]40 kB
Pobierz plik (079.pdf)Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 września 2016 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr POPT-REW-113/2016-00 z dnia 9 czerwca 2016 rokuzmienionej Aneksem nr POPT-REW-113/2016-01 z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie....]410 kB
Pobierz plik (078.pdf)Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 września 2016 roku[w sprawie ogłoszenia lokalu użytkowego w gminie Borowie przeznaczonego do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat.]31 kB
Pobierz plik (077.jpg) Zarządzenie Nr 77 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 września 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowiena 2016 rok.]158 kB
Pobierz plik (076.jpg)Zarządzenie Nr 76 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 września 2016 roku[w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Borowie na czas wojny. ]49 kB
Pobierz plik (075.jpg)Zarządzenie Nr 75 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 września 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]389 kB
Pobierz plik (074.jpg)Zarządzenie Nr 74 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 września 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: ]45 kB
Pobierz plik (073.jpg)Zarządzenie Nr 73 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku[w sprawie nabycia gruntów do zasobów komunalnych gminy. ]71 kB
Pobierz plik (072.jpg)Zarządzenie Nr 72 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku[w sprawie nałożenia obowiązku uzupełniania etatów przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych Gminie Borowie w roku szkolnym 2016/2017. ]56 kB
Pobierz plik (071.jpg) Zarządzenie Nr 71 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok.]420 kB
Pobierz plik (070.jpg)Zarządzenie Nr 70 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Szkół w Głoskowie w roku szkolnym 2016/2017. ]48 kB
Pobierz plik (069.jpg)Zarządzenie Nr 69 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 sierpnia 2016 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Oświatowym w Borowiu w roku szkolnym 2016/2017. ]49 kB
Pobierz plik (068.jpg)Zarządzenie Nr 68 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzuskowoli. ]247 kB
Pobierz plik (067.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 67/2016.[ ]5774 kB
Pobierz plik (067.jpg)Zarządzenie Nr 67 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 sierpnia 2016 roku[w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2016 roku. ]65 kB
Pobierz plik (066.jpg)Zarządzenie Nr 66 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 sierpnia 2016 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem. ]83 kB
Pobierz plik (065.jpg) Zarządzenie Nr 65 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 sierpnia 2016 roku[w sprawie przekazania stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem. ]88 kB
Pobierz plik (064.jpg) Zarządzenie Nr 64 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 sierpnia 2016 roku[w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem. ]51 kB
Pobierz plik (063.jpg) Zarządzenie Nr 63 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 sierpnia 2016 roku[w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego dla potrzeb poczty w Borowiu. ]34 kB
Pobierz plik (062.jpg)Zarządzenie Nr 62 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 sierpnia 2016 roku[w sprawie ogłoszenia lokalu użytkowego w gminie Borowie przeznaczonego do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do trzech lat. ]41 kB
Pobierz plik (061.jpg)Zarządzenie Nr 61 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 sierpnia 2016 roku[w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2016r. - ]59 kB
Pobierz plik (060.jpg)Zarządzenie Nr 60 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 sierpnia 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn. ]47 kB
Pobierz plik (059.jpg)Zarządzenie Nr 59 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 sierpnia 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Chrominie, Łętowie i Iwowem. ]47 kB
Pobierz plik (058.jpg)Zarządzenie Nr 58 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 sierpnia 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia oględzin nieruchomości budynkowej, położonej w Lalinach nr 76, gmina Borowie. ]56 kB
Pobierz plik (057.jpg)Zarządzenie Nr 57 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 1 sierpnia 2016 roku[w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu. ]51 kB
Pobierz plik (056.jpg)Zarządzenie Nr 56 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lipca 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]179 kB
Pobierz plik (055.jpg)Zarządzenie Nr 55 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2016 roku[w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. ]49 kB
Pobierz plik (054.jpg)Zarządzenie Nr 54 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2016 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości. ]52 kB
Pobierz plik (053.jpg) Zarządzenie Nr 53 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lipca 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]46 kB
Pobierz plik (052.jpg)Zarządzenie Nr 52 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 lipca 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]46 kB
Pobierz plik (051.jpg)Zarządzenie Nr 51 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 lipca 2016 roku [w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ]43 kB
Pobierz plik (050.jpg)Zarządzenie Nr 50 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 lipca 2016 roku[ w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie: Budowa parkingów w miejscowości Borowie. ]45 kB
Pobierz plik (049.jpg)Zarządzenie Nr 49 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 lipca 2016 roku[w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie: Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Borowie. ]46 kB
Pobierz plik (048.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 48/2016.[ ]1099 kB
Pobierz plik (048.jpg)Zarządzenie Nr 48 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2016 roku[w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2016-2030. ]49 kB
Pobierz plik (047.jpg)Zarządzenie Nr 47 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 czerwca 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]141 kB
Pobierz plik (046.jpg)Zarządzenie Nr 46 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]44 kB
Pobierz plik (045.jpg)Zarządzenie Nr 45 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 czerwca 2016 roku [w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu. ]31 kB
Pobierz plik (044.jpg)Zarządzenie Nr 44 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 czerwca 2016 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu. ]248 kB
Pobierz plik (043.jpg)Zarządzenie Nr 43 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 czerwca 2016 roku [w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]43 kB
Pobierz plik (042.jpg)Zarządzenie Nr 42 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 czerwca 2016 roku [w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej . ]86 kB
Pobierz plik (041.jpg)Zarządzenie Nr 41 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 czerwca 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. ]232 kB
Pobierz plik (040.jpg)Zarządzenie Nr 40 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 czerwca 2016 roku[w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli. ]480 kB
Pobierz plik (039.jpg)Zarządzenie Nr 39 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 czerwca 2016 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej. ]191 kB
Pobierz plik (038.jpg) Zarządzenie Nr 38 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 maja 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]436 kB
Pobierz plik (037.jpg)Zarządzenie Nr 37 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 maja 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dwa zadania. Pierwsze zadanie pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gościewicz gm. Borowie. Drugie zada]57 kB
Pobierz plik (036.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 36/2016.[ ]126 kB
Pobierz plik (036.jpg) Zarządzenie Nr 36 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 19 maja 2016 roku[ w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Borowie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w gospodarstwach domowych, rolnych, dzi]143 kB
Pobierz plik (035.jpg)Zarządzenie Nr 35 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 maja 2016 roku [w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu. ]47 kB
Pobierz plik (034.jpg)Zarządzenie Nr 34 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 16 maja 2016 roku [w sprawie odwołania Pani Iwony Serzysko ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli. ]126 kB
Pobierz plik (033.jpg)Zarządzenie Nr 33 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 maja 2016 roku[w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu. ]63 kB
Pobierz plik (032.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 32/2016.[ ]513 kB
Pobierz plik (032.jpg) Zarządzenie Nr 32 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 maja 2016 roku[w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu za 2015 rok. ]33 kB
Pobierz plik (031.jpg)Zarządzenie Nr 31 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 maja 2016 roku [w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]45 kB
Pobierz plik (030.jpg)Zarządzenie Nr 30 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 maja 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ]42 kB
Pobierz plik (029.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 29/2016.[ ]849 kB
Pobierz plik (029.jpg)Zarządzenie Nr 29 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 maja 2016 roku[w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Borowie sprawozdania finansowego Gminy Borowie za 2015 rok. ]40 kB
Pobierz plik (028.jpg)Zarządzenie Nr 28 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2016 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Oświatowym w Borowiu w roku szkolnym 2015/2016. ]49 kB
Pobierz plik (027.jpg)Zarządzenie Nr 27 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2016 roku[w sprawie Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Borowie i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim. ]246 kB
Pobierz plik (026.jpg)Zarządzenie Nr 26 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2016 roku[w sprawie ustalenia regulaminu przetargu i powołania komisji przetargowej. ]48 kB
Pobierz plik (025.jpg)Zarządzenie Nr 25 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]265 kB
Pobierz plik (024.jpg)Zarządzenie Nr 24 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 25 kwietnia 2016 roku[w sprawie określenia wysokości partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej. ]81 kB
Pobierz plik (023.jpg)Zarządzenie Nr 23 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem. ]274 kB
Pobierz plik (022.jpg) Zarządzenie Nr 22 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 kwietnia 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu. ]231 kB
Pobierz plik (021.jpg)Zarządzenie Nr 21 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 kwietnia 2016 roku[w sprawie odwołania Pani Renaty Krupa ze stanowiska Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu. ]88 kB
Pobierz plik (020.jpg) Zarządzenie Nr 20 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2016 roku [w sprawie zbycia działki nr 302/9 położonej w Borowiu. ]52 kB
Pobierz plik (019.jpg)Zarządzenie Nr 19 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]255 kB
Pobierz plik (018a.pdf)Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 marca 2016 roku[w sprawie zmian do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie]756 kB
Pobierz plik (017.pdf)Załączniki do Zarządzenia nr 17/2016.[ ]9704 kB
Pobierz plik (017.jpg)Zarządzenie Nr 17 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2016 roku [w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2015 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielne]64 kB
Pobierz plik (016.jpg)Zarządzenie Nr 16 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2016 roku [w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości rolnej, będącej własnością Gminy Borowie.]42 kB
Pobierz plik (015.jpg)Zarządzenie Nr 15 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 marca 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie. ]52 kB
Pobierz plik (014.jpg)Zarządzenie Nr 14 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 marca 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: ]53 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2016 roku[w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń wychowawczych. ]39 kB
Pobierz plik (012.jpg)Zarządzenie Nr 12 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2016 roku [w sprawie wprowadzenia podwyżek płac w oświatowych jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Borowie. ]53 kB
Pobierz plik (011.jpg)Zarządzenie Nr 11 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 marca 2016 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego w Zespole Oświatowym w Borowiu w roku szkolnym 2015/2016. ]59 kB
Pobierz plik (010.jpg)Zarządzenie Nr 10 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 marca 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie. ]51 kB
Pobierz plik (009.jpg) Zarządzenie Nr 9 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 lutego 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]126 kB
Pobierz plik (008.jpg)Zarządzenie Nr 8 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 lutego 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie. ]52 kB
Pobierz plik (007.jpg)Zarządzenie Nr 7 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 lutego 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowiu. ]78 kB
Pobierz plik (006.jpg)Zarządzenie Nr 6 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 17 lutego 2016 roku[w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie realizacji umów adopcyjnych. ]57 kB
Pobierz plik (005.jpg)Zarządzenie Nr 5 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2016 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2016 rok. ]108 kB
Pobierz plik (004.jpg)Zarządzenie Nr 4 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 stycznia 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na najem pomieszczenia przeznaczonego na bufet w hali sportowej. ]46 kB
Pobierz plik (003.jpg)Zarządzenie Nr 3 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 12 stycznia 2016 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: ]49 kB
Pobierz plik (002.jpg)Zarządzenie Nr 2 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 08 stycznia 2016 roku[w sprawie przekazania nieruchomości w nieodpłatne użyczenie.]55 kB
Pobierz plik (001.jpg)Zarządzenie Nr 1 / 2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 04 stycznia 2016 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy. ]38 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.