Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inne

Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów.doc)WNIOSEK[O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW, ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY ]66 kB
Pobierz plik (zgloszenie_szkody_oc.pdf)Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC do GDDKiA.[ ]130 kB
Pobierz plik (zaswiadczenie_o_zamieszkaniu.doc)Podanie o wydanie zaświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Borowie [ ]21 kB
Pobierz plik (WZOR_-_Oswiadczenie_majatkowe_radnego_od_1.07.2017_r.rtf)Wzór oświadczenia majątkowego [radnego gminy]77 kB
Pobierz plik (Wniosek Usuwanie folii rolniczej.docx)Wniosek o usuwanie folii rolniczych[ ]21 kB
Pobierz plik (Wniosek azbest.rtf)Wniosek azbest.rtf[WNIOSEK o usunięcie azbestu z terenu Gminy Borowie ze środków budżetu Gminy Borowie przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.]104 kB
Pobierz plik (podanie_adopcja.pdf)Podanie o adopcję bezpańskiego, wałęsającego się psa[Podanie o adopcję bezpańskiego, wałęsającego się psa]22 kB
Pobierz plik (Oświadczenie majątkowe 2017 wojt_kierownik.rtf)Wzór oświadczenia majatkowego[wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta]110 kB
Pobierz plik (Klauzula informacyjna - RODO.docx)Klauzula informacyjna - RODO[ ]14 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.