Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarządzenie Wójta w sprawie dni wolnych

ZARZĄDZENIE Nr 140/2021
Wójta Gminy Borowie
z dnia 16 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borowie


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze. zm.) w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę;
zarządzam co następuje:
§ 1
1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borowie w zamian za dzień świąteczny 25 grudnia przypadający w wolną sobotę w 2021 roku.
2. Ustalam dzień 07 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Borowie w zamian za dzień świąteczny 01 stycznia przypadający w wolną sobotę w 2022 roku.
§ 2
Zobowiązuję Sekretarza Gminy do zapoznania pracowników z treścią zarządzenia .
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy Borowie
  mgr inż. Wiesław Gąska

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.