Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

OSP Chromin

 

Zarząd

 • Prezes: Karol Malitka
 • Wiceprezes-naczelnik: Adrian Pietrasik
 • Wiceprezes: Łukasz Chorchos
 • Z-ca naczelnika: Mariusz Malitka
 • Sekretarz: Paweł Pietrasik
 • Skarbnik: Mirosław Pietrasik
 • Gospodarz: Tomasz Metera
 • Kronikarz: Monika Pietrasik

 

CZŁONKOWIE OSP LICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
39

 

Posiadany sprzęt bojowy

 • Średni samochód ratowniczo gaśniczy Star P244
 • Motopompa Polaonia M8/8 PO-5
 • Motopompa Polaonia M8/8 PO-3
 • Piła spalinowa STIHL
 • Radiotelefony przewoźne 1 szt.
 • Radiotelefony przenośne 2 szt.
 • Torba ratownicza - Zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną 1 kompl.Historia OSP w Chrominie

 

Na początku XX wieku budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze we wsi Chromin w większości były drewniane kryte strzechą. Tworzyły też gęstą i nieregularną zabudowę, sprzyjającą szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia podczas pożaru. Zrodziła się więc myśl, aby za przykładem innych miejscowości powołać do życia Straż Ogniową, dla samoobrony wsi i okolicy przed pożarami. Znaleźli się też ludzie, którzy całym sercem oddali się temu działaniu. 18 marca 1927 roku na wiejskim zebraniu mieszkańców Chromina w osobach: Stanisław Sitek, Franciszek Serzysko, Józef Zarzycki i Jan Sabak przyczynili się do powstania Ochotniczej Straży Ogniowej w Chrominie. Jednostka liczyła wówczas siedemnastu członków. Najważniejszym działaniem straży była walka z ogniem, ale także budzenie uczuć patriotycznych i społecznych celem wyzwolenia Ojczyzny oraz zmiana oblicza wsi. Wkrótce wyłonił się pierwszy zarząd w skład którego weszli:

 • Stanisław Sitek - Naczelnik
 • Mieczysław Sitek - Sekretarz
 • Filip Sitek - Gospodarz
 • Jan Sabak – Skarbnik

 

Lista pierwszych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrominie

 

Wybrany zarząd postawił sobie za zadanie zakup sprzętu przeciwpożarowego, jeśli miał być użyteczną organizacją i służącą potrzebą ludzi. Aby być właściwie przygotowanym na bezpieczeństwo wystąpienia pożaru, mieszkańców wsi należało odpowiednio zorganizować i przeszkolić, a w jednym miejscu zgromadzić stosowny sprzęt gaśniczy. I właśnie tego typu działania podjęte też w Chrominie od początku istnienia w OSP organizowano tzw. „kwesty”; zbieranie zboża, pieniędzy, organizowano także przedstawienia teatralne, zabawy i inne imprezy dla mieszkańców, aby uzyskany dochód przeznaczyć na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia. Sprzęt jakim dysponowała Straż w początku swej działalności był ubogi i nie da się go porównać do tego czym dysponuje obecnie. Posiadał on na wyposażeniu ręczną przenośną sikawkę dwucylindrową zakupioną w 1929 r. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z Warszawy, beczkowóz 200-litrowy, drabinę drążkową, hełmy, toporki, bosaki, dwa 15 metrowe odcinki węża tłocznego, tłumice, lampę, linę, wiadra oraz trąbkę alarmową. Sprzęt podręczny, którym dysponowała straż w większości wykonywany był przez samych strażaków. Wobec braku odpowiedniego pomieszczenia cały sprzęt bojowy był u gospodarza. Dzięki stałym ćwiczeniom i zawodom organizowanym na szczeblu gminnym strażacy szybko opanowali sztukę gaszenia ognia przy pomocy posiadanego sprzętu. Wyposażenia tego było niewiele, ale był ogromny zapał i zorganizowanie dzięki czemu organizacja od początku działania prężnie gromadziła środki na rozwój Straży Pożarnej.

Wiosną 1937 roku OSP przystąpiło w czynie społecznym do budowy pierwszej remizy strażackiej. Budynek ten był wykonany z pustaków żużlowych i kryty papą. Zyskując obiekt kulturalno – rozrywkowy, remiza stała się miejscem zebrań, zabaw i występów artystycznych. W 1939r. działalność i dalszy rozwój miejscowej straży przerwał wybuch II wojny światowej. Po kapitulacji Niemiec i objęciu władzy przez Rząd Ludowy, straż wznowiła swoją działalność i powróciła do aktywnego życia. Okres był bardzo trudny, ale to tylko spotęgowało zapał i chęć strażaków do pracy. Druhowie starali się we własnym zakresie i przy pomocy miejscowych kowali wykonywać i naprawiać narzędzia i drobny sprzęt pożarniczy uszkodzony podczas wojny.


W 1945 roku zakupiono specjalistyczny wóz do przewozu sprzętu bojowego, motopompy oraz ludzi. Konie, które stanowiły zaprzęg wozu strażackiego i beczkowozu, były wyznaczone u miejscowych gospodarzy. W 1949 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 20-stej rocznicy powstania OSP Chromin. W 1957 roku członkowie straży przyjęli nowy Statut, który w miejsce istniejącej Komendy wprowadził nowy Zarząd OSP. W 1967 roku jednostka pozyskała pierwszy samochód. Był to pojazd wojskowy (sanitarka) marki Doodge. Podczas walnego zebrania w 1967 roku, członkowie OSP w Chrominie podjęli Uchwałę o budowie nowej strażnicy. Również dzięki staraniom ówczesnego zarządu dwa lata później jednostka otrzymała używany samochód Star 20, wyposażony w beczkę o pojemności 3000 litrów, który był dopingiem do podwyższenia gotowości bojowej i większego zaangażowania druhów w służbę pożarniczą. W kolejnym roku rozpoczęto budowę Domu Strażaka, a 7 lipca 1972 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej remizy oraz przekazano jednostce Sztandar ufundowany przez społeczeństwo z okazji jubileuszu 45-lecia powstania straży. Wielu zasłużonych członków OSP otrzymało w tym dniu odznaczenia. Kiedy tylko była potrzeba, strażacy nieśli pomoc mieszkańcom ratując życie i mienie. Zmianom ulegało wyposażenie oraz środki transportu. W 1975 roku jednostka posiadała jedną motopompę M-400 oraz dwie M-800, a także otrzymała bardzo nowoczesny jak na tamte czasy beczkowóz z motopompą Star 25, który służył strażakom w akcjach przez kolejne dwadzieścia lat. W 1976 roku w Domu Strażaka odbyły się pierwsze wiejskie Dożynki, natomiast w 1980 roku wieś Chromin została gospodarzem gminnych dożynek. W latach 1990-1995 remizę rozbudowano o zaplecze kuchenne i salę taneczną. W 1995 roku Komenda Rejonowej Straży Pożarnej w Garwolinie doposażyła OSP w samochód gaśniczy Star 244 oraz system selektywnego wywoływania, umożliwiający natychmiastowe włączenie jednostki do działań ratowniczo-gaśniczych.

W latach 2000-2015 czyniono ciągłe postępy w unowocześnianiu remizy i jej otoczenia: wymieniono okna, zakupiono ocieplone rolowane bramy garażowe, ogrodzono teren wokół jednostki oraz utwardzono go kostką brukową. W czerwcu 2010 roku, gdy południe kraju nawiedziła powódź jednostka natychmiast włączyła się do akcji pomocowej umacniając wały przeciwpowodziowe na Wiśle w gminie Maciejowice. W lipcu 2013 roku strażacy rozpoczęli prace polegające na odrestaurowaniu samochodu bojowego Star 25. Po dwóch latach drobiazgowych remontów 45-letnie auto odzyskało swój początkowy wygląd i jest ozdobą wszelkich uroczystości, zarówno gminnych jak i powiatowych. W maju 2016 roku ksiądz proboszcz Dariusz Parafiniuk poświęcił figurkę św. Floriana, którą umieszczono na ścianie frontowej Domu Strażaka.

Od początku założenia jednostki druhowie OSP Chromin czynnie uczestniczą w życiu gminnym i parafialnym. Wyraża się to wzorową frekwencją min. w pełnieniu straży honorowej przy Grobie Pańskim w okresie Wielkiego Tygodnia, uczestnictwo w procesjach, dożynkach oraz innych uroczystościach gminnych.

Nieprzerwanie od 2003 roku druhowie OSP Chromin biorą aktywny udział w akcjach honorowego krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przeprowadzanych przez PCK w Garwolinie, zajmując rokrocznie miejsca w pierwszej dziesiątce Najaktywniejszych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oddających krew w powiecie garwolińskim.

Naczelnicy (Komendanci) OSP Chromin od czasu założenia jednostki:

 • Stanisław Sitek
 • Stanisław Baran
 • Mieczysław Sitek
 • Piotr Rogala
 • Franciszek Kurowski – kierownik szkoły podstawowej w Chrominie
 • Władysław Baran
 • Wacław Sitek
 • Bolesław Stułka
 • Henryk Jesień
 • Stanisław Pietrasik
 • Tadeusz Malitka
 • Andrzej Sitek
 • Mieczysław Baran
 • Paweł Pietrasik
 • Karol Malitka
 • Adrian Pietrasik

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.