Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

OSP Jaźwiny

 

Zarząd

 • Prezes: Piotr Baranek
 • Wiceprezes-naczelnik: Tadeusz Kaliński
 • Sekretarz: Filip Odziemczyk
 • Skarbnik: Maciej Baran
 • Gospodarz: Marcin Witek
 • Kronikarz: Piotr Rogala

 

CZŁONKOWIE OSP LICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
24

 

Posiadany sprzęt bojowy

 • Średni samochód ratowniczo gaśniczy Star 266 GBAM2,5/16
 • Motopompa Polaonia M8/8 PO-5 2 szt.
 • Radiotelefony przewoźne 1 szt.
 • agregat prądotwórczy ECT 7000K1F 1 szt.
 • Radiotelefony przenośne 1 szt.
Kronika OSP w Jaźwinach

     Ochotnicza Straż Pożarna założona została w Jaźwinach w 1925 roku. Organizatorami OSP byli:
   Gasek Piotr – ówczesny sołtys
   Baran Wojciech
   Baran Michał

     W latach 1925-32 funkcję Naczelnika Straży pełnił Edward Osiak, po odejściu do służby wojskowej E. Osiaka Naczelnikiem wybrany został Tadeusz Gasek. W tym okresie przystąpiono do budowy Remizy Strażackiej. Był to budynek z pustaków betonowych, kryty papą. Budowa została wykonana w czynie społecznym i tzw. „szarwarkiem” przez mieszkańców Jaźwin. Wykończenie i wyposażenie budynku trwało w latach 1933 – 39. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach w 1939 r. posiadała :

 • dwa beczkowozy o pojemności 500 litrów każdy
 • wóz konny przystosowany do zaprzęgu 2 koni
 • sikawkę ręczną.

     Na okres okupacji działalność osp została zawieszona. Niemcy zabrali sikawkę. W 1944 roku Wojska Radzieckie wykorzystywały budynek Remizy do parowania ziemniaków oraz jako pralnię. W wyniku nadmiernego zawilgocenia budynek został zniszczony, groził zawaleniem i w 1954 roku został rozebrany.Po wojnie straż wznowiła swoją działalność, jednak ze względu na brak środków finansowych, brak budynku i sprzętu powodowało że ta działalność było ograniczona.

Dopiero w roku 1967 reaktywowano działalność jednostki OSP, przy udziale Tadeusza Jaronia z Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie wybrano władze OSP:
   Tadeusz Kaaliński Naczelnik , Michał Baran – Prezes
   Stanisław Baran (s. Michała) – Skarbnik
   Tadeusz Gościej – członek
Po 4 latach wybrano nowy Zarząd:
   Bogdan Gasek – prezes
   Tadeusz Gościej – naczelnik
   Henryk Odziemczyk – skarbnik

     W 1972 roku OSP otrzymała samochód „Żuk” i motopompę M-800. Brak dokładnych notatek nie pozwala odtworzyć ile razy i w jakich akcjach brała udział OSP Jaźwiny. Strażacy udzielali pomocy w wielu przypadkach losowych typu pożar budynku, pożar lasu czy też pożar łąk, ściernisk , nasypów przy torach kolejowych. Jako przykłady podać można gaszenie pożaru w 1938 roku w Jaźwinach (spłonęło wówczas 6 budynków), czy udział w gaszeniu pożaru pociągu powstałego wskutek zderzenia się pociągu osobowego z towarowym w 1977 roku k. Osiecka. (materiały z historii OSP w Jaźwinach zostały przekazane przez wieloletniego sołtysa – Edwarda Kalińskiego).

Przebieg budowy Strażnicy: Plany zbudowania w Jaźwinach budynku OSP pojawiły się w 1982 roku. Wtedy to powołany został Komitet Budowy w składzie:
   Tadeusz Gościej
   Edward Kalińskiego
   Tadeusz Baran
   Stanisław Baran
   Zenon Wojciechowski
   Jan Kordaś      Dużym wysiłkiem, ogromnym zaangażowaniem, pokonując wiele trudności i kłopotów Komitet doprowadził do zakończenie budowy. 10 lipca 1994 roku budynek Stażnicy OSP został uroczyście przekazany do użytku. Budynek ma powierzchnię użytkową 336 m2, kubatura – 2185 m3. Komitet Budowy Strażnicy spotkał się z dużym zrozumieniem i pomocą Urzędu Gminy w Borowiu. Szczególne są zasługi ówczesnego Wójta Gminy – Stefana Kaczyńskiego, który był nie tylko dysponentem środków finansowych, ale poczynając od lokalizacji i dokumentacji obiektu przez wszystkie lata budowy uczestniczył w niej służąc pomocą w załatwianiu materiałów, wykonawców i innych bieżących spraw. Skarbnik Urzędu Gminy – Teresa Kalińska prowadziła całą dokumentację finansową budowy (faktury, umowy, wynagrodzenia i.t.p.) Inspektor budowy Leszek Tomaszewski włożył dużo pracy w zakresie nadzoru, rozliczenia materiałów budowlanych i wszelkich fachowych zajęć. Bez fachowej pomocy pracowników Urzędu Gminy Komitet Budowy nie byłby w stanie sobie poradzić. Pomocy w wyposażeniu budynku w niezbędny sprzęt udzielił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – mgr Bohdan Babik. Wymienić należy także szczególnie duże zaangażowanie mieszkańców Jaźwin. Najwięcej pracy w czasie budowy włożyli: Tadeusz Gościej, Tadeusz Baran, Jan Kordaś, Ignacy Osiak-Kusio, Jerzy Stułka, Edward Kaliński, Maciej Baran, Krzysztof Barej, Andrzej Rogala, Zenon Wojciechowski, Tomasz Reda, Ryszard Kaliński, Bogdan Przybysz, Krzysztof Płatek, Andrzej Domaszczyński, Marek Baran.
W dniu 9 lipca 1994 roku w budynku Strażnicy została odprawiona Msza Święta. Proboszcz parafii Borowie ksiądz Jan Borkowski dokonał poświęcenia budynku.
W 1988 roku wybrano Zarząd w następującym składzie:
   Prezes – Zenon Wojciechowski
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Gospodarz – Mieczysław Kaczmarczyk

   Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Edward Kaliński
   Przybysz Bogdan
   Andrzej Domaszczyński

     W owym czasie działała sekcja drużyny młodzieżowej do której należeli: Odziemczyk Filip, Kaliński Tadeusz s. Edwarda, Witek Andrzej, Kordaś Marcin, Baran Cezary, Kaczmarczyk Piotr, Paziak Zbigniew, Baran Maciej, Baraniecki Włodzimierz. Drużyna stała się naturalnym odnowieniem Straży. Sekcja aktywnie uczestniczyła w zawodach organizowanych przez Zarząd OSP jak również przy pracach dla dobra straży oraz mieszkańców wsi.
     W 1992 roku zmieniono w wyborach Prezesa Straży - został nim Stanisław Baran. Skład pozostałego Zarządu nie zmienił się. W 1994 roku Baran Stanisław zrzekł się funkcji Prezesa OSP w wyniku czego doszło do wyboru nowych władz, w skład których weszli:
   Prezes – Andrzej Domaszczyński
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Skarbnik – Maciej Baran
   Gospodarz – Krzysztof Barej

Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Filip Odziemczyk
   Członkowie: - Adam Szaniawski
                       - Tomasz Reda
     Zarząd po otwarciu nowego budynku strażnicy skupił się nad jego wyposażeniem. Ścięto drzewa na deski z których potem zrobiono stoły i ławki. W tym czynie społecznym wzięli udział: Tadeusz Kaliński, Tadeusz Baran, Maciej Baran, Radosław Bryłka, Ireneusz Osiak, Krzysztof Barej, Tadeusz Gościej i inni.
     Z inicjatywy Andrzeja Domaszczyńskiego zakupiono z jednostki wojskowej samochód ciężarowy Star 200 (cysterka), który w późniejszych latach przerobiono na samochód bojowy na potrzeby straży.
     Zakupiono również regały na węże gaśnicze oraz piece gazowe do ogrzewania sali OSP.
     Jednostka OSP Jaźwiny brała udział w akcjach ratowniczych na terenie całej gminy Borowie. Strażacy brali również udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Gminny OSP zajmując czołowe lokaty we współzawodnictwie.
     W 2001 roku wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną w następujących składach:
Zarząd OSP:
   Prezes – Piotr Baranek
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Z-ca prezesa – Filip Odziemczyk
   Z-ca naczelnika – Tadeusz Kaliński
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Gospodarz – Krzysztof Baran

Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Cezary Baran
   Członkowie: - Włodzimierz Baraniecki
                        - Ireneusz Osiak

     Dzięki staraniom Zarządu oraz dobrej woli władz gminnych, a szczególnie wójta gminy Wiesława Gąski w 2001 roku zakupiony wcześniej samochód oddano do karosażu, po którym wrócił on jako pełnosprawny samochód od działań ratowniczo – gaśniczych. Obsługę samochodu powierzono Tadeuszowi Kalińskiemu. Zakupiono również podłogę do garażu w strażnicy w wyniku czego od tej pory mógł on służyć jako sala do tańca na uroczystościach weselnych.

     W 2002 roku OSP Jaźwiny uczestniczyła w akcjach ratowniczych podczas lokalnej powodzi w Łętowie, wypompowując wodę z zalanych piwnic. Wzięto udział w gaszeniu kilkunastu pożarów oraz w poszukiwaniach osób zaginionych.

     W 2004 roku dokonano remontu stołów i ławek znajdujących się w sali OSP. W tym czynie wzięli udział: Kaliński Tadeusz, Baran Maciej, Baran Tadeusz, Osiak Ireneusz, Barej Krzysztof, Szaniawski Paweł, Baraniecki Włodzimierz, Szeląg Sylwester i inni. Przy obróbce desek brali udział: Tadeusz Baran, Maciej Baran i Grzegorz Kaczmarczyk.

     Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach stara się wykonywać swoje zadania jak najlepiej na miarę swoich możliwości, a także potrzeb istniejących w danym czasie mając na uwadze dobro jednostki i otoczenia w którym żyją mieszkańcy Jaźwin.

Galeria zdjęć z uroczystości otwarcia budynku strażnicy w Jaźwinach

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.