Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie

 


 

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.: "
Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość operacji: 821 155,68 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 453 315,00 zł

Okres realizacji operacji: lipiec 2016 r. – lipiec 2018 r.

Główny cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną Gminy Borowie, poprzez przebudowę ulicy Szkolnej w Borowiu.


Zakres projektu obejmuje wykonanie:

  • robót przygotowawczych;
  • odwodnienia;
  • podbudowy;
  • nawierzchni;
  • elementów ulic;
  • poboczy;
  • zjazdów;
  • oznakowania ulicy.

Ponadto w zakres projektu wchodzi wykonanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.