Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.: "
Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość operacji: 802 682,89zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 510 747,00 zł

Okres realizacji operacji: lipiec 2016 r. – lipiec 2018 r.

Główny cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną Gminy Borowie, poprzez przebudowę ulicy Zielnej w Borowiu.


Zakres projektu obejmuje wykonanie:

  • robót przygotowawczych;
  • podbudowy;
  • nawierzchni;
  • elementów ulic w tym chodników;
  • odwodnienia
  • oznakowania ulicy;
  • robót wykończeniowych.

Ponadto w zakres projektu zalicza się nadzór inwestorski.

 

 

Galeria zdjęć:

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.