Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu

 

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Promocja obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

Całkowita wartość operacji po wyborze dostawcy: 43 935,60 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 27 956,00 zł

Okres realizacji operacji: kwiecień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Główny cel operacji: Operacja ma na celu promowanie obszaru objętego LSR poprzez zakup wyposażenia i występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.


Zakres projektu obejmuje następujące elementy:

  • zakup instrumentów muzycznych;
  • zakup akcesoriów muzycznych;
  • występ Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.