Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu

 

 

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych
w budynku byłego kościoła w Borowiu

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość operacji wg. umowy dotacji: 456 710,95 zł

Ostateczna wartość operacji wg. kwot poprzetargowych: 541 991,80 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 290 605,00 zł

Termin zakończenia: grudzień 2019 r.

Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez remont konserwatorski obiektów zabytkowych w Borowiu.


Zakres projektu obejmuje następujące prace:

  • remont konserwatorski bramy – dzwonnicy
  • remont konserwatorski budynku dawnej kostnicy
  • roboty elektryczne w budynku bramy – dzwonnicy i dawnej kostnicy
  • prace konserwatorskie obiektów drewnianych w tym ambony, chrzcielnicy i świeczników ściennych.

Zadanie obejmuje także koszty przewidziane na nadzór inwestorski.  

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.