Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiu

program rozwoju obszarów wiejskich

Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu
pn.:
„Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiuwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego ”

 

Całkowita wartość operacji: 66 956,05 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 42 604,00 zł

Okres realizacji operacji: maj 2021 r. – grudzień 2021 r.

Główny cel operacji: Operacja ma na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków ruchomych, mieszczącego się w budynku byłego kościoła w Borowiu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zakres projektu obejmuje wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu olejnego na płótnie „Trójca Święta” wraz z ramą z ołtarza głównego.

Europejski Fundusz Rolny  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.        Operacja pn. „Prace konserwatorskie tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego byłego kościoła w Borowiu” mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich tabernakulum i obrazu „Trójca Święta” z ołtarza głównego wpisanego do rejestru zabytków ruchomych, mieszczącego się w budynku byłego kościoła w Borowiu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.