Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

OSP Borowie

 

Zarząd

  • Prezes: Łukasz Osiak
  • Wiceprezes-naczelnik: Jakub Gąska
  • Wiceprezes: Ireneusz Matysek
  • Z-ca naczelnika: Michał Filiks
  • Sekretarz: Dominik Matysek
  • Skarbnik: Piotr Miechowiecki
  • Gospodarz: Zbigniew Baranek
  • Członek: Grzegorz Stułka

 

CZŁONKOWIE OSP/MDP LICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
36
członkowie honorowi
6
członkowie wspierający
8
członkowie MDP
6
razem:
56

 

Posiadany sprzęt bojowy