Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

OSP Iwowe

 

Zarząd

 • Prezes:Zbigniew Kopa
 • Wiceprezes-naczelnik: Paweł Bieńko
 • Wiceprezes: Sylwester Kaliński
 • Z-ca naczelnika: Jakub Bieńko
 • Sekretarz: Roman Gielo
 • Skarbnik: Małgorzata Dynek
 • Gospodarz: Andrzej Kaniewski

 

CZŁONKOWIE OSP/MDP LICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
42
członkowie MDP
16
razem:
58

 

Posiadany sprzęt bojowy

 • Średni samochód ratowniczo gaśniczy Star 266 GBAM
 • Motopompa Polaonia PO-5
 • Motopompa Tohatsu UC 82ASM
 • Radiotelefony przenośne 4 szt.
 • Radiotelefony przewoźne 1 szt.
 • Aparaty powietrzne 2 szt
 • Pilarka spalinowa do drewna Sthil MS 461 - 1 kompl. Latarka akumulatorowa 1 szt

 

Historia OSP w Iwowem

      W okresie międzywojennym we wsi Iwowe domy mieszkalne jak i również zabudowania inwentarskie były w całości drewniane, kryte strzechą. Stanowiło to idealne wręcz warunki do powstawania pożarów. Pożary te ze względu właśnie na rodzaj tej zabudowy miały z reguły gwałtowny przebieg i były bardzo rozległe. Widzieli to mieszkańcy i postanowili się zorganizować do walki z czerwonym kurem. Na spotkaniu mieszkańców w UG Iwowe w 1928roku postanowiono utworzyć OSP. Głównym inicjatorem i pierwszym prezesem był druh Stanisław Kocela, naczelnikiem Aleksander Świątek, skarbnikiem Jan Szaniawski. Jako podmiot prawny OSP Iwowe została zarejestrowana 22.09.1931r. w lokalu UG w Iwowem. W okresie wojennym okupant zdelegalizował działalność straży.
      Po wyzwoleniu strażakom z Iwowego za remizę służył budynek znajdujący się na posesji ówczesnego właściciela Czesława Bogusza - rozebrany później przez władzę państwową w czasie próby utworzenia w nim kaplicy . W okresie po zakończeniu II wojny światowej ponownie utworzona OSP Iwowe przeżywała duże trudności. Brakowało wiele elementów wyposażenia przeciwpożarowego, m.in. kasków, toporków, mundurów itp. Ponadto wóz rekwizytowy od okresu okupacji znajdował się w użytkowaniu straży w Redzyńskim. 4 marca 1947r. 32 członków OSP wybrało nowy Zarząd Straży. Prezesem pozostał Władysław Sabak, zastępcą naczelnika został Eugeniusz Oszkiel, oddziałowymi: Wiktor Oszkiel, Marian Bieńko, Czesław Bogusz. W okresie okupacji, jak informował prezes, zginęło 4 członków OSP. 28 II 1948r. odbyło się następne Walne Zebranie członków OSP. Prezesem został Franciszek Świątek, naczelnikiem Bronisław Krzewski. W następnym miesiącu OSP posiadała m.in.: 2 beczki z podwoziami, l beczkę bez wozu, sikawkę ręczną dwucylindrową, 6 bosaków-w tym 3 ciężkie, drabinę przystawną i l drabinę drążkową. 29 sierpnia 1948roku funkcję naczelnika objął Mieczysław Szeląg. Następnie pełnili ją Jan Sabak s. Piotra (7 XII 1949-18 II 1951) i Mieczysław Szeląg (od 18 II 1951), 18 II 1951r. funkcję prezesa objął Jan Sabak s. Józefa. W następnym roku w działalności straży zaszły duże zmiany. 4 IV 1952r. w miejsce Zarządu powstała Komenda OSP na czele z M. Szelągiem jako komendantem. Działała ona do 14 XII 1957r. Tego dnia Walne Zgromadzenie członków OSP wybrało nowy Zarząd OSP prezesem został Jan Sabak s. Józefa, naczelnikiem Mieczysław Szeląg. Później funkcję prezesa pełnili: Stanisław Piotrowski (5 II 1961-4 III 1962), Jan Sabak s. Józefa (4 III 1962-13 II1988), Wacław Krzewski (13 II 1988-1994), Wiesław Kaniewski (1994-); naczelnika: Leon Sitek s. Stanisława (5 II 1961-8 XII 1982), Hieronim Rogala (8 XII 1982-1991) i Zbigniew Kopa (od 1991r.).
      W lutym 1961 r. OSP posiadała m.in.: 2 wozy ogumione, l wóz żelazny, 2 beczkowozy, w tym jeden ogumiony, motopompę i 37 odcinków węży różnych typów. W 1970 mieszkańcy Iwowego przy wydatnej pomocy UG w Borowiu rozpoczęli budowę remizy, która służy lokalnej społeczności do dnia dzisiejszego. Po ukończeniu budowy w 1974 roku dokonano uroczystego otwarcia remizy, wtedy też Jednostce OSP z Iwowego został wręczony sztandar. W 1975 roku straż wzbogaciła się o samochód „Żuk", motopompy M-400 i M-800. Trzy lata później OSP liczyła 28 członków. W 1984 r. członkowie straży oczyścili zbiornik wodny w pobliżu remizy. W późniejszym okresie OSP otrzymała samochód bojowy. Jego remont przeprowadzono w 1997 r.
      Obecnie na czele OSP Iwowe znajdują się: Prezes Zbigniew Kopa, Naczelnik Sławomir Kędzierski, Wice Prezes Zbigniew Oszkiel, sekretarz Roman Gielo, skarbnik Jan Henryk Gołędowski (obecny sołtys i radny), gospodarz Sławomir Rogala; Komisja Rewizyjna: przewodniczący Bernard Oszkiel, członkowie Jacek Boruciński i Tomasz Bogusz.
      Warto nadmienić o powstałej w 2005 r. w trosce o zwiększenie stanu osobowego OSP Iwowe i demografii miejscowości Iwowe - Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, której na czele 10 osobowego składu żeńskiego stoi druhna Małgorzata Dynek.

Imprezy organizowane przez OSP Iwowe

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.