Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów powstających wskutek prowadzonej działalności rolniczej tj. folie po sianokiszonce, sznurki, worki po nawozach, big bagi, opakowania po koncentratach, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe itp. informujemy, że w/w odpady nie są odpadami komunalnymi, a ich zagospodarowanie jest obowiązkiem rolnika.

W ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Odpadów z działalności rolniczej nie można wystawiać razem z odpadami komunalnymi firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy.
Nie przyjmujemy ich również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borowiu, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z działalności rolniczej np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Ponadto opony rolnicze można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub tam gdzie dokonywany jest zakup nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 

INFORMACJA

DOT. WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że od 1 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w formie papierowej. Formularze są już dostępne w Urzędzie oraz na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

W uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem

https://empatia.mpips.gov.pl/

lub przez bankowość internetową

W dniu 16.03.2021r. w przydrożnym rowie w miejscowości Nowa Brzuza ( w pobliżu stacji PKP Chromin) znaleziono 2 psy (suczki). Właściciel lub osoby chętne do adopcji psów proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Borowiu pod nr tel. (25) 685-98-50 w godzinach 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku).

       Adoptujący otrzymuje wyprawkę dla psa w formie pieniężnej (500 zł) na zapewnienie psu kojca, budy, szczepień ochronnych oraz karmy i dostęp do wody zdatnej do picia. W przypadku braku zainteresowania psy zostaną przekazane do schroniska.

Zdjęcie przedstawia dwa psy przeznaczone do adopcji

Zdjęcie przedstawia dwa psy przeznaczone do adopcji

Zaproszenie do udziału w XVIII  Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Ważne terminy:
23.04.2021 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
25.06.2021 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
07/08.2021 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki:

  • Regulamin
  • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR.pdf)Regulamin[ ]4376 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy XVIII OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU.doc)Formularz zgłoszeniowy[ ]44 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.