Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej
http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  • celów współpracy - § 2 programu,
  • zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
  • form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  • priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
  • podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
  • innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  • opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  • dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_program_2021.docx)Formularz[ ]19 kB
 

INFORMACJA

DOT.WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że okres zasiłkowy dla świadczeń wychowawczych został przesunięty do maja 2021 roku. Wnioski o świadczenie wychowawcze na następny okres zasiłkowy będą przyjmowane w formie elektronicznej od lutego 2021 roku oraz w formie papierowej od kwietnia 2021 roku.

Załączniki:
Pobierz plik (InformacjadotWnioskowNaSwiadczenieWychowawcze500+.pdf)Informacja dot.[Wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)]32 kB
 

INFORMACJA

DOT. WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE,

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

I PROGRAMU "DOBRY START"

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Borowie przyjmowane będą w formie papierowej wnioski o świadczenia z programu "Dobry Start", zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Wzory wniosków są już dostępne w Urzędzie oraz na stronie MRPiPS pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wnioski o powyższe świadczenia można już teraz składać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJAdotWNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE.pdf)INFORMACJA DOT.[WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I PROGRAMU "DOBRY START"]58 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.