Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Wójt Gminy Borowie informuje o uzyskanej dotacji w wysokości 60 000,00 zł w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zakup 30 szt. laptopów dla uczniów z 3 szkół podstawowych z terenu gminy Borowie, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Otrzymane dofinansowanie w formie grantu od Operatora projektu - Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

 

Wójt Gminy Borowie ogłasza nieograniczony trzeci przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy.

Działki przeznaczone do sprzedaży:

 1. Działka ew. nr 1076/2 o pow. 0,4419 ha we wsi Iwowe
 2. Działka ew. nr. 462 o pow. 0,85 hs we wsi Chromin
 3. Działka ew. nr. 442/4 o pow. 0,0841 ha we wsi Jaźwiny

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Borowiu.

W załączeniu stosowne pismo.

Załączniki:
Pobierz plik (20200617130354.pdf)Załącznik[ ]121 kB

Załączniki:
Pobierz plik (Zgłoszenie-i-oświadczenia.docx)Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR-2020 r.[Załącznik nr 1]15 kB
Pobierz plik (pismo ws naboru.pdf)Wójt Gminy Borowie - Gminny Komisarz Spisowy[ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.]92 kB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 713) Wójt Gminy Borowie w terminie do 31 maja  2020 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Raport dostępny jest na stronie gminy (Raport o stanie Gminy Borowie). 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2019 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącej  Rady Gminy zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Borowie za 2019 rok odbędzie się w dniu 18 czerwca (czwartek) 2020 r. o godz. 14 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, ul. Garwolińska 19.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór wniosku o udział w debacie.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[ ]24 kB
Pobierz plik (Wzór wniosku o udział w debacie-załącznik.doc)Wzór wniosku o udział w debacie[załącznik]40 kB

Internetowa platforma dla lokalnych rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.