Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

INFORMACJA

DOT. WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY ORAZ ŚWIADCZENIE DOBRY START

 

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że wnioski o powyższe świadczenia można składać do końca listopada 2020 roku.

 

W związku z obowiązującym zagrożeniem epidemicznym zalecamy składanie wniosków drogą elektroniczną przez serwis Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) lub przez bankowość elektroniczną.

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania
pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór folii z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag pod wskazane miejsce. Odpady te powinny być dostarczane w sposób selektywny tj. folia biała oddzielnie, folia czarna oddzielnie, sznurki oddzielnie, siatka oddzielnie, opakowania po nawozach oddzielnie i opakowania Big Bag oddzielnie. Folia po opróżnieniu z sianokiszonki powinna być oczyszczona z resztek organicznych, ziemi i pozbawiona innej zawartości. Ww. odpady należy umieścić w workach typu Big Bag.
Przed odbiorem nastąpi ważenie odpadów.

HARMONOGRAM I MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW

 
 

Wójt Gminy Borowie informuje o uzyskanej dotacji w wysokości 54 999,84 zł na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na zakup 28 szt. laptopów niezbędnych do prowadzenia nauki zdalnej wśród uczniów i nauczycieli z 2 szkół podstawowych z terenu gminy Borowie. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Otrzymane dofinansowanie w formie grantu od Operatora projektu - Centrum Projektów Polska Cyfrowa stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.