Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Wójt Gminy Borowie informuje, że w związku z planowanym złożeniem wniosku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borowie, trwają zapisy na realizację przedmiotowej inwestycji na nieruchomościach położonych na terenie gminy Borowie, których podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacji jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Borowiu składając wniosek w terminie do 30 listopada 2021r. Wnioski można pobrać z Biura Obsługi Interesanta lub strony internetowej Urzędu Gminy w Borowiu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek.docx)Wniosek[ ]19 kB

Na podstawie Uchwały Nr XL/225/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu  konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Borowie ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Cel konsultacji

Poznanie uwag i opinii do projektu Programu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszej współpracy w roku 2022. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

  1. Ramy czasowe

Termin rozpoczęcia konsultacji – 21 października 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji – 05 listopada 2021 r.

  1. Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie formularza ankietowego, który po wypełnieniu należy złożyć lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, 08 – 412 Borowie, bądź na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz konsultacji wraz z Projektem programu, podlegającego konsultacjom udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Borowie www.borowie.pl; na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Borowie.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do licznego udziału w konsultacjach.

Plakat promocyjny NSP 2021. Mieszkańcy Mazowsza! Spisaliście się na medal, dziękujemy!

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze województwo mamy w tym znaczący udział i każdy mieszkaniec Mazowsza, który wziął udział w spisie, powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

Narodowy Spis Powszechny 2021 był realizowany w czasie pandemii i bardzo zmiennych warunkach. Uzyskany wynik szczególnie cieszy i napawa dumą, ponieważ mieszkańcy Mazowsza pokazali, jak ważną dla nich powinnością był udział w spisie. Tym samym wykazali zrozumienie i troskę o przyszły rozwój własnych gmin, województw i kraju. Dzięki danym pozyskanym w spisie będzie można podejmować rzetelne decyzji w ważnych społecznie obszarach, takich jak: edukacja, służba zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, transport publiczny, drogi publiczne i wiele innych. Takie pełne badanie mieszkańców Polski odbywa się tylko co 10 lat – dane z tegorocznego spisu będą więc wykorzystywane przez co najmniej najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fantastyczne zaangażowanie mieszkańców Mazowsza w Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Liczę, że równie chętnie będą Państwo uczestniczyć w innych badaniach statystyki publicznej.

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe

Urząd Statystyczny w Warszawie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.