Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie-nabór-na-członków-komisji-konkursowej.doc)Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych[nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie]57 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszenia na-członków-komisji-konkursowej.doc)Formularz zgłoszenia na członków komisji konkursowej[ ]49 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie i ogłoszenie konkurs 2021.docx)Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Borowie z dnia 6 września 2021 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku]26 kB
Pobierz plik (klauzula-informacyjna-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych.docx)Klauzula informacyjna[ ]16 kB
Pobierz plik (Druk_Wzor_-_oferta_realizacji_zadania_publicznego.docx)Wzór oferty[ ]48 kB

Działając na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057), Wójt Gminy Borowie unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2021 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszony 29 lipca 2021r. Zarządzeniem nr 74/2021, z uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 20.08.2021r. w ramach w/w konkursu nie wpłynęła żadna oferta.

,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29 993,54 zł”

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.