Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Wójt Gminy Borowie informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego na wykonanie zadania publicznego w 2021 roku  wyłoniono następujących oferentów:

 Na  zadanie - Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej realizowane poprzez: zapewnienie rozwoju psychofizycznego, upowszechnianie rekreacji ruchowej, organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym, prowadzenie działalności sekcji sportowych dziecięcych i młodzieżowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych:

 - Oferta Klubu Sportowego „FC STROMBERG” w Głoskowie, na organizację zadania pn. „Rozwój sportowy klubu „FC STROMBERG” ” w kwocie 3000,00 zł.

 Z w/w oferentem zostanie zawarta umowa  na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w 2021 roku.

Na plakacie widać jak dziecko próbuje zachęcić dziadka do skorzystania z komputera

„Jak zachęcić babcię lub dziadka do założenia konta w banku” – to tytuł konkursu przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Konkurs został ogłoszony przez ZUS w ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie korzyści z posiadania konta w banku oraz zachęcenie w pomysłowy sposób swoich bliskich do założenia konta i korzystania z niego online.

Prace można przygotować w zależności od wieku i poziomu szkoły, w czterech kategoriach: plakat, komiks, film, infografika/materiał multimedialny. Można je wykonać indywidualnie lub zbiorowo.

Rachunek w banku to bezpieczeństwo i wygoda. Pieniądze na koncie to ochrona przed różnego rodzaju oszustwami (np. „na wnuczka” lub „na policjanta”) i innymi zagrożeniami, np. włamaniem czy kradzieżą. Dostęp do bankowości elektronicznej to z kolei wygodny sposób, aby opłacać rachunki, robić zakupy przez internet czy załatwiać sprawy urzędowe.

Internet i bankowość elektroniczna nie muszą być skomplikowane. Chcemy pokazać seniorom, że korzystanie z konta w banku, internetu i bankowości elektronicznej jest proste, bezpieczne i wygodne.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane do 29 października br. Natomiast termin nadesłania prac do ZUS mija 10 grudnia 2021 r. Łączna pula nagród dla laureatów wynosi 35 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej zus.pl/konkursbzb (link) oraz u koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji (w siedleckim oddziale ZUS  informacji o konkursie oraz o projektach edukacyjnych ZUS udziela Agnieszka Drzewowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 25 640 16 63, tel. kom. 509-871-464).

W dniu 06 września 2021 roku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego zlecanego sektorowi pozarządowemu w 2021 roku.

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 sierpnia 2021 roku żadna organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) nie wskazały osób do składu Komisji Konkursowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt 1 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej może ona działać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe Komisje Konkursowe działać będą bez udziału przedstawicieli ww. organizacji i podmiotów.

Od małego świadomi ryzyka bezpieczni do końca życia, Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Siedlcach

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych ZUS:

 

  • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Łatwej uczyć o ubezpieczeniach społecznych

Każdy z projektów ZUS dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są wykorzystywane
na danym etapie kształcenia. Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.zus.pl w zakładce „Edukacja”. Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym,
na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia bezpłatnie każdemu nauczycielowi:

  • komplet materiałów dydaktycznych - zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów, scenariusze lekcji, karty projektu i arkusze ocen, filmy, prezentacje, teksty pomocnicze oraz rozwiązania zadań; materiały dostępne są w Oddziale ZUS w Siedlcach u koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, a także w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej,
  • szkolenia z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych (stacjonarne lub on-line),
  • indywidualną opiekę merytoryczną,
  • grę planszową „Specjalista ZUS” do kreatywnego prowadzenia zajęć.

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenia, które zaplanowaliśmy w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach (ul. Mieczysława Asłanowicza 2):

  • 22 września 2021 r. o godz. 15.00 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu „Lekcje z ZUS”,
  • 6 października 2021 r. o godz. 14.30 - dla nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS”.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej MSCDN w Siedlcach.

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, które wieńczy olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ideą programu jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży, poznanie korzyści
i obowiązków wynikających z przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności osób, które przynależą do innych pokoleń.

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim indeksy i punkty
w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. Olimpiada zyskała status olimpiady tematycznej (zawodowej). Od tego roku szkolnego laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”.

Projekt z ZUS

„Projekt z ZUS” dla szkół podstawowych to propozycja wprowadzenia elementów wiedzy
o ubezpieczeniach społecznych metodą projektu edukacyjnego, który aktywizuje młodzież. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadza jedną lekcję, podczas której uświadamia uczniom znaczenie ubezpieczeń społecznych oraz przybliża działanie systemu zabezpieczenia społecznego. Po lekcji zespół uczniów wykonuje pracę konkursową w formie filmu, plakatu lub komiksu, w której wyjaśnia dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace biorą udział w ogólnopolskim konkursie ZUS z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Zarówno „Projekt z ZUS”, jak i „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych” są objęte patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki.

 

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych ZUS oraz indywidualnych konsultacji udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Siedlcach,
P. Agnieszka Drzewowska, tel. 25 640-16-63, tel. kom. 509-871-464, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat Projekt z ZUS.pdf)plakat Projekt z ZUS[ ]3013 kB
Pobierz plik (plakat Lekcje z ZUS.pdf)plakat Lekcje z ZUS[ ]2016 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.